Bezoek onze andere websites

Log in

Opkomen voor je belangen als Agravrouw

 

Op de eerste plaats wil KVLV-Agra Agravrouwen motiveren om zo veel mogelijk zelf in de sector deel te nemen. Op syndicaal vlak ondersteunt KVLV-Agra daarom Agravrouwen die zetelen in de Boerenbondstructuren. We moedigen vrouwen ook aan om deel te nemen aan politiek, te zetelen binnen structuren van coöperaties, bestuursfuncties op te nemen in het verenigingsleven, enz.

Lees hier meer over onze syndicale werking via Boerenbond.

KVLV-Agra wil ook een spreekbuis zijn voor Agravrouwen en opkomen voor hun belangen als vrouw in de land- en tuinbouwsector. Zo zal KVLV-Agra het dossier rond het sociaal statuut bij (partners van) zelfstandigen zeer nauwgezet opvolgen en ijveren voor een gelijkwaardigere positie van partners op het bedrijf.

 

Lees meer over het dossier sociaal statuut van zelfstandige. 


Lees meer over het dossier 13 redenen om Belgisch te kopen.

 

Getuigenissen.

 

Wat doen we?