31

Mevrouw Nathalie Muylle, samen met Leen Dierick en Nik Van Gool, leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dienden op aansturen van KVLV een wetvoorstel in tot verbetering van het minimumpensioen voor meewerkende echtgenotes. Het wetsvoorstel beoogt een verbetering van het pensioen dat wordt toegekend aan de meewerkende echtgenoten die in 2005 verplicht onderworpen werden aan het zogenaamde maxistatuut.

Op dit ogenblik ontvangt de meewerkende echtgenoot met een loopbaan van minder dan 30 jaar in de praktijk geen eigen rustpensioen. Om dit te verhelpen wordt met dit wetsvoorstel voortaan, bij meewerkende echtgenoten die een loopbaan van tenminste 15 jaar kunnen aantonen, een andere berekeningswijze toegepast voor wat het bereiken van de voorwaarde van twee derden van een volledige loopbaan betreft. In dit geval zal ook rekening gehouden worden met de jaren van activiteit vóór 2005, met name de jaren van activiteit waarvoor er geen aansluiting onder het sociaal statuut meewerkende echtgenoot mogelijk was.

KVLV is heel blij dat uiteindelijk dit wetsvoorstel ter overweging genomen wordt en hoopt zo snel tot een rechttrekking te komen van deze situatie van boerinnen, tuiniersters en alle andere zelfstandige ondernemers.

Lees het persbericht.

 

 

Reacties

# Katrien Van Der Meulen
woensdag 6 februari 2013 18:50
Hallo,
ik ben heel blij met deze wending. Zoals vele andere agravrouwen val ook ik momenteel uit de boot. Ik hoop van harte dat de jaren dat vooruitstrevende agravrouwen voor het oorspronkelijke mini-statuut betaalden, mee zullen kunnen tellen om een loopbaan op te bouwen. Ik heb geen probleem met bijdragen te betalen in solidariteit maar ik heb wel een probleem als ik er helemaal niets voor terug krijg.
Succes aan de dames politici!
mvg Katrien vd meulen Rollegem
# Annick
woensdag 6 februari 2013 2:34
Beste,
De inspanningen die gedaan worden op vlak van verbetering van het sociale stelsel (oa. pensioen, ...) voor de meewerkende echtgenotes verdienen de nodige waardering.

Maar telkens als ik hieromtrent iets lees, vraag ik mij af: wat met de vele "deeltijds meewerkende echtgenotes", die deeltijds een job buitenshuis hebben, maar ook deeltijds thuis op het bedrijf bijspringen. Voor hen is er geen mogelijkheid voor uitbreiding van hun sociale rechten. Zij vallen steeds terug op hun deeltijdse loopbaan als werknemer, hetgeen er voor zorgt dat ook zij een beperkt eigen rustpensioen opbouwen, ook al zijn zij voltijds aan de slag.

Iets om eens bij stil te staan.


Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: