12

KVLV, Vrouwen met vaart juicht de komst van een brochure met compensatieclausules bij ongelijke verdeling van arbeid en zorg in de partnerrelatie toe.

Om een antwoord te bieden op de combinatiedruk binnen een gezin gaat vaak een van beide partners  minder werken.  Dat is meestal de vrouw.  KVLV, Vrouwen met vaart organiseert vormingen om vrouwen bewust te maken van de vergaande gevolgen van loopbaankeuzes op het pensioen. Wanneer het misloopt in de relatie dragen zij vaak de negatieve gevolgen.

De cijfers liegen er niet om:

  • 46% van de vrouwen heeft een pensioen dat lager is dan het minimumpensioen.
  • 38% van de vrouwen werkt deeltijds, bij mannen is dit 5%.
  • Het gemiddeld wettelijk pensioen van vrouwen (944 euro) ligt 34,5% lager dan dat van mannen (1.269 euro).
  • Ruim 1 op 4 gepensioneerde vrouwen overleven van een inkomensgarantie van 674 euro voor gehuwden of samenwonenden en 1.011 euro voor alleenstaanden.
  • Slechts 18% van de vrouwen heeft een aanvullend pensioen bij pensionering. Bij mannen is dit 45%! Loopt het huwelijk later op de klippen, dan houdt men bij de verdeling van de huwgemeenschap vaak geen rekening met het opgebouwde kapitaal in het kader van een groepsverzekering of pensioenspaarplan.

 

 

KVLV, Vrouwen met vaart is tevreden met het initiatief van Pascal Smet, Vlaams minister van Gelijke Kansen. Hij bundelt in een werkbare gids voor notarissen en juridisch adviseurs een aantal  clausules om compensatieafspraken tussen partners naar aanleiding van loopbaankeuzes te maken bij de notaris.

KVLV, Vrouwen met vaart ondersteunt dit initiatief dat inzet op de solidariteit tussen partners.

KVLV, Vrouwen met vaart moedigt partners aan om tijdig naar de notaris te stappen en correcte afspraken te maken. Maar hiervoor is nog een hele mentaliteitsverandering nodig.

KVLV, Vrouwen met vaart blijft zich verzetten tegen het recente wetsontwerp van minister Turtelboom over de verdeling van het aanvullende pensioen bij een echtscheiding dat de economisch zwakkere partner benadeelt.

Het aanvullend pensioen dat men opbouwt tijdens het huwelijk is loon. Bij verdeling van de huwgemeenschap valt het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering in het gemeenschappelijk vermogen en moet dus verdeeld worden in gelijke helften.

Dat moet ook ‘wettelijk’ verankerd blijven ter bescherming van de vrouwen die de weg naar de notaris nog niet gevonden hebben!

 

In de pers

 

 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: