13

Vrouwen lopen nog steeds het grootste armoederisico. KVLV wil hen beter wapenen
Nationale Vrouwendag 11 november 2019

Armoede treft vooral vrouwen. Hardnekkige genderongelijkheid is nog altijd wereldwijd een belangrijke oorzaak. Maar ook het onvoldoende op de hoogte zijn van rechten en regelgeving maakt vrouwen financieel kwetsbaarder. Vrouwenorganisatie KVLV wapent vrouwen tegen armoederisico’s met vorming en informatie.

Vrouwen zijn zich niet altijd voldoende bewust van de mogelijke gevolgen van keuzes die zij op een bepaald moment in hun leven willen of moeten maken.
Economische afhankelijkheid bv. maakt hun situatie precair bij het einde van een relatie. Alleenstaande moeders en alleenstaande oudere vrouwen lopen het grootste armoederisico.
Genderongelijkheid vertaalt zich nog altijd in de onevenwichtige taakverdeling in het huishouden, de gekozen opleiding of beroep, loopbaankeuzes zoals deeltijds werk of loopbaanonderbrekingen, en uiteenlopende statuten.

Vrouwenorganisatie KVLV wil vrouwen wapenen tegen mogelijke armoederisico’s door ze zo goed mogelijk te informeren en te vormen.
Wie op de hoogte is van de financiële en sociaalrechtelijke gevolgen van bepaalde beslissingen, kan de draagwijdte van bepaalde keuzes in het leven beter inschatten.

Laagdrempelig infopunt
Daarom richtte KVLV een laagdrempelig infopunt op, onder de naam Liv, waar vrouwen terecht kunnen voor eerstelijnsadvies dat de sociale, juridische en fiscale aspecten van elke concrete vraag onder de loep neemt.
Wetgeving is complex en dit geldt ook voor de concrete situaties van de naar hulp zoekende vrouwen. Alleen multidisciplinair advies leidt dan tot optimale oplossingen.
Deze multidisciplinaire bril vindt KVLV een van de belangrijkste aandachtpunten voor een goed advies. Het is ook belangrijk dat vrouwen worden geholpen om hun adviesvraag zo goed mogelijk te formuleren naar andere instanties.
Via het infopunt van KVLV kwamen intussen al honderden adviesvragen binnen, waarvan sommige situaties ronduit schrijnend zijn. Het al dan niet automatisch toekennen van bepaalde rechten bv. blijkt een pijnpunt.

Nooit van groeipakket gehoord
Zo kreeg KVLV vorige week een alleenstaande moeder aan de lijn die bij toeval een artikel las over het groeipakket in het magazine Vrouwen met vaart. Zij beviel in mei van een dochtertje maar had nog nooit van een groeipakket gehoord. Ze wist niet of ze hiervoor in aanmerking kwam en wat ze daarvoor moest doen. Het Liv stelde ook vast dat het lage inkomen van de vrouw haar recht gaf op extra ondersteuning.
Met de hulp van het infopunt bracht deze alleenstaande moeder haar dossier in orde.

Voor meer informatie: An Deneffe, coördinator Liv, adeneffe@ons.be, 0477/97 48 55

 

 

Posted in: Vrouwen
 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: