06

Vrouwen wereldwijd grootste slachtoffers van armoede
Werelddag van verzet tegen armoede - 17 oktober 2019

Armoede treft wereldwijd vooral vrouwen. "Om vrouwenarmoede uit de wereld te helpen moeten we ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanpakken". Tot deze conclusie kwam KVLV, na een intense ontmoeting met genderexperten uit verschillende landen en continenten deze week.

Genderongelijkheid is een van de oorzaken van vrouwenarmoede. "Willen we iets doen aan het grote onrecht dat vrouwenarmoede is, dan moeten we wereldwijd genderongelijkheid bestrijden. Wanneer vrouwen vertellen dat ze nauwelijks de vruchten kunnen of mogen plukken van hun zware arbeid, door hardnekkige tradities en samenlevingsstructuren, komt onze organisatie in opstand.", zegt Nik Van Gool, nationaal voorzitter van KVLV, Vrouwen met vaart.

Onderzoek van Unicef en andere gezaghebbende instituties bevestigen dit. Vrouwen ontvangen wereldwijd maar een fractie van het inkomen uit hun arbeid en hebben nauwelijks toegang tot eigendom en kapitaal. "Werken aan gendergelijkheid is een deel van de oplossing om vrouwenarmoede wereldwijd op te heffen.", aldus Nik Van Gool.

Gelijke toegang tot onderwijs, tot de arbeidsmarkt, goede gezondheidszorg en tot machtsstructuren, blijft een permanent strijdpunt. Een evenwichtige rolverdeling in het huishouden is nodig om vrouwen meer kansen te geven op een eigen en leefbaar inkomen. "Ook in Vlaanderen moeten we blijven sleutelen aan vastgeroeste denkbeelden en mechanismen, ook in opvoeding en onderwijs."

Een eigen èn voldoende hoog inkomen beschermt vrouwen tegen armoederisico’s. Daarom stimuleert KVLV in Vlaanderen bv. het vrouwelijk ondernemerschap. De vrouwenorganisatie doet dit via haar Landelijk Infopunt voor ondernemende vrouwen. Liv helpt vrouwen met eerstelijnsadvies en vorming rond wetgeving en spoort hiaten in het beleid op. KVLV wijst vrouwen ook op de financiële gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes of samenlevingsvormen. De organisatie wil evenzeer oude denkpatronen doorbreken bij overheden, instellingen en dienstverleners rond vrouwelijk ondernemerschap.

Op internationaal niveau werkt KVLV samen met de ngo Trias aan de versterking van de rechten van plattelandsvrouwen wereldwijd. Nik Van Gool: "We zijn solidair met alle vrouwen waar ook in de wereld. Gendergelijkheid is ons gemeenschappelijk doel."

 

 

 

Posted in: Trias, Vrouwen
 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: