12
Ons vraagt het behoud van de werking van consultatiebureaus in landelijke gemeenten!

Bijna 9 op de 10 gezinnen komen met hun baby in het eerste levensjaar naar een consultatiebureau. Een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, verpleegkundige en ervaren vrijwilligers bieden er hun diensten aan, zoals onder meer vaccinaties, onderzoek van de evolutie in gewicht en groei, oogonderzoek, opvolging van reacties, reflexen en gehoor …

Normen niet haalbaar!
De werking van een consultatiebureau kan volgens de huidige regelgeving maar behouden blijven indien een consultatiebureau minstens 60 zittingen per jaar organiseert. En daar knelt nu juist het schoentje! Kind en Gezin geeft aan een aantal consultatiebureaus of antennes te sluiten vanaf 2019 omwille van het niet behalen van de norm. Bij Ons, een samenwerkingsverband tussen KVLV, Vrouwen met Vaart en zorgorganisaties zoals Landelijke Kinderopvang, Landelijke Thuiszorg en PUUUR, zijn we het daar niet mee eens! Vooral in landelijke gemeenten is de norm van 60 zittingen per jaar door het dalend aantal geboorten niet langer realistisch.

Elk gezin heeft recht op kwaliteit van zorg!
Bij Ons telt elk kind en elk gezin. We willen maximale ontwikkelingskansen en kwaliteit van zorg bieden aan iedereen, ongeacht de woonplaats. We zijn dan ook zeer bezorgd over de effecten van een afbouw. Met 90% van de jonge gezinnen hebben de consultatiebureaus in hun huidige vorm een zeer groot bereik, ook op het platteland, waar weinig zorgalternatieven voorhanden zijn.
Ons wijst ook op de problematiek van een beperkt aanbod van openbaar vervoer in verschillende plattelandsgemeenten. De sluiting van de consultatiebureaus of antennes in deze gemeenten zal vooral de kansarme gezinnen treffen die niet over eigen vervoersmiddelen beschikken. Voor hen zal het bijzonder moeilijk zijn om zich met een baby naar verder gelegen gemeenten te verplaatsen. Net voor hen is de preventieve rol van consultatiebureaus ontzettend belangrijk.

Geen coherent beleid!
De afbouw van de antennes van consultatiebureaus in een aantal gemeenten, staat haaks op het Vlaamse beleid rond de Huizen van het Kind. De overheid en het agentschap Kind en Gezin streven er immers naar om in elke Vlaamse gemeente een Huis van het Kind op te richten. Ons pleit voor een meer coherent beleid op het vlak van de ondersteuning van jonge gezinnen, daar waar zij wonen en leven.

Blijven inzetten op nabijheid en vrijwillig engagement!
De successleutel van de consultatiebureaus ligt volgens Ons voor een groot stuk in hun nabijheid én in de betrokkenheid van vele vrijwilligers die de werking ondersteunen. Ons vraagt de overheid om blijvend in te zetten op nabije zorg, ook op het platteland, en om met het sterke engagement van vrijwilligers de maatschappelijke kost haalbaar te houden. De vele vrijwilligers van Ons in de consultatiebureaus willen daartoe alvast blijven bijdragen.

 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: