17

Steunpunt Hoeveproducten wordt Steunpunt Korte Keten:
een infopunt voor vragen over Korte Keten

 

Bewust omgaan met voeding is een trend. Steeds meer consumenten willen weer weten waar hun eten vandaan komt en zijn bereid hier een eerlijke prijs voor te betalen. Daartegenover staan meer dan 3.000 Belgische land- en tuinbouwers die inzetten op de rechtstreekse verkoop van hun producten. Van land naar klant. Beide vinden elkaar in verkoopsmodellen van allerlei pluimage, die overkoepelend de ‘Korte Keten’ worden genoemd. Een verkoopsysteem dat naast tal van lekkers, ook enkele vragen opwerpt. Daar wil het Steunpunt Korte Keten nu graag op ingaan.

Al meer dan vijftien jaar kunnen alle land- en tuinbouwers met vragen rond de bestaande wetgeving terecht bij het Steunpunt Hoeveproducten. De afgelopen drie jaar verwerkte het meer dan 1.000 unieke adviesvragen. Daarnaast organiseerde ze meer dan 75 vormingen rond thuisverkoop en verdedigde ze de belangen van de hoeveproducent op diverse fora.

Met een nieuwe naam en een opgefrist logo zal Steunpunt Korte Keten haar werking de komende jaren verdiepen en verbreden. Op een vernieuwde, frisse website www.steunpuntkorteketen.be vinden zowel startende als ervaren hoeveproducenten hun gading. Ook consumenten, verenigingen en lokale besturen met interesse in de Korte Keten kunnen er inspiratie opdoen.

 

Over het Steunpunt Korte Keten

Het Steunpunt Korte Keten begeleidt al 15 jaar land- en tuinbouwers die een deel of hun gehele productie via korte keten verkopen. Haar kernopdracht bestaat uit het informeren, adviseren en vormen van ondernemers in de Korte Keten. Daarnaast lopen er diverse samenaankopen en verdedigt ze de belangen van de hoeveproducent op verschillende niveaus. Het Steunpunt Korte Keten coördineert dit jaar de campagne Week van de Korte Keten. Het Steunpunt Korte Keten maakt deel uit van KVLV-Agra.

 

 

Posted in: KVLV-Agra
 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: