18

Bij het lezen van het Trends-opiniestuk van Stijn Vancuyck, adviseur bij de federatie van de auto- en de tweewielerindustrie Febiac, moest KVLV, Vrouwen met vaart toch even de wenkbrauwen fronsen: “… Een studie van Transport & Mobility Leuven toont daarnaast aan dat motoren het enige vervoermiddel zijn waarbij de externe kosten voor de maatschappij (files, vervuiling, ongevallen, geluidsoverlast ...) volledig gecompenseerd worden door de geldende belastingen, zelfs in tegenstelling tot fietsen en het openbaar vervoer.” Dit klopt niet met de cijfers uit de studie, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschapij/MIRA.

Externe kosten zijn de kosten die transport veroorzaakt en die de hele samenleving betaalt zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, files, ongevallen en slijtage aan infrastructuur. Belastingen en heffingen rekenen deze kosten voor een deel door aan de gebruiker. Auto, vliegtuigen, vrachtwagens, … bij weinig vervoersmiddelen worden deze externe kosten volledig gedekt.

De fiets is wel een vervoersmiddel dat de maatschappij ook iets oplevert, in tegenstelling tot wat het opiniestuk van Vancuyck doet vermoeden.

Fietsen brengt sowieso lage externe kosten met zich mee: geen luchtvervuiling (minimaal bij de productie van elektriciteit voor elektrische fiets), geen files, zeer beperkte kosten voor wegenonderhoud en zeer weinig lawaaihinder. De maatschappelijke kost van ongevallen bepaalt het leeuwendeel van de externe kosten van fietsers.

Maar de fiets heeft ook externe baten. Fietsers leveren de maatschappij zelfs iets op. Enkele punten op een rijtje:

  • Fietsers zijn minder afwezig op het werk
  • De kosten voor de gezondheidszorg verminderen als mensen meer fietsen
  • Fietsen zorgt voor minder vervroegde sterftes en een verbetering van de levenskwaliteit

Deze externe baten zijn groter dan de externe kosten, waardoor fietsers netto dus zelfs bijdragen aan de maatschappij.

Hoe kan de fiets Koning Auto van zijn troon stoten?

Aangezien de maatschappelijke voordelen van fietsen zo duidelijk zijn, vraagt KVLV de overheid om meer inspanningen te doen om vooral dit vervoersmiddel te stimuleren. In de eerste plaats moet de overheid werk maken van veilige fietspaden in heel Vlaanderen. Verder gelooft KVLV dat een hogere fietsvergoeding voor woon-werkverkeer een grote groep mensen zal overtuigen om resoluut voor de fiets te kiezen. Intussen werkt KVLV volop aan het promoten van de fiets door o.a. in te zetten op acties zoals Woensdag Fietsdag.

Voor meer info kan u contact opnemen met KVLV-stafmedewerker Lotte Van Boxem, lvanboxem@ons.be, 016/24 39 26 of 0472/60 51 09.

 

 

Posted in: Duurzaam
 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: