27

Bij vele boerinnen en tuiniersters staat het water aan de lippen. Angst, onzekerheid en een gebrek aan toekomstperspectief zetten een grote spanning op hun (gezins-)leven. Naar aanleiding van de bezorgdheid rond de psychische problemen in de land- en tuinbouwsector verwezen de ministers van welzijn en landbouw deze week in het Vlaams parlement nog naar de inspanningen van lokale KVLV-groepen en van KVLV-Agra. Lokale KVLV-groepen organiseren workshops rond geestelijke gezondheid. En KVLV-Agra speelt een actieve rol in verschillende werkgroepen en campagnes rond hetzelfde thema.


Nationaal KVLV-voorzitster, Nik Van Gool kadert deze problematiek in een opiniestuk

Ik voel onmacht. Op een bijeenkomst met land- en tuinbouwsters luisterde ik naar verschillende verhalen over de schrijnende situatie die ze op dit moment met hun gezin doorworstelen. Deze problematiek is helaas niet nieuw voor mij, maar het is confronterend om vast te stellen dat hun noodkreten talrijker en harder worden. De crisis snijdt diep in het economische én sociale leven van vele familiale landbouwbedrijven. En dat ondanks hun dag en nacht in de weer zijn om gezonde en heerlijke producten te kunnen leveren voor ons allemaal.

“Alles gebeurt over onze hoofden heen, waar zal dit eindigen?”, getuigde een landbouwster. Na mijn ontmoeting met deze groep Agravrouwen stelde ik me de vraag hoe lang je een leven vol spanning en angst kunt volhouden. Hoe lang kunnen moeders en vaders hun problemen dragen en doorgaan met werken ook al brengt het niets meer op en dreig je alles te verliezen? Opgeven zit niet in hun denk- en doepatroon. Ze willen fiere ondernemers zijn waar land- en tuinbouw in welke vorm dan ook een toekomst heeft (als regulier bedrijf, korte keten, andere vormen van verbreding,…). Het is frustrerend om vast te stellen dat er geen pasklare, laat staan makkelijke oplossingen zijn voor de huidige problemen in de land- en tuinbouw.

Agravrouwen stonden aan de wieg van KVLV. Ook vandaag zijn we hun inspanningen voor onze organisatie door de jaren heen niet vergeten en blijven zij een belangrijke doelgroep. We willen vanuit onze vereniging meer dan ooit openstaan voor wat deze vrouwen nu nodig hebben. Ik roep KVLV-groepen op om hen uitdrukkelijk en met veel warmte te blijven uitnodigen voor je activiteiten. In tijden van grote economische onzekerheid ligt eenzaamheid vaak op de loer. Zoek hen op, want velen trekken zich terug uit schaamte. Luister naar wat hen bezig houdt en geef hen de kans om hun hart te luchten.

Verder engageert KVLV zich om Belgische producten en hoeveproducten zo veel mogelijk in de aandacht te brengen. In kookworkshops georganiseerd door enthousiaste bestuursvrijwilligers, via reportages in Vrouwen met vaart en in onze kookboeken zetten we leden en anderen aan om bewust te kiezen voor lekkere producten van bij ons. KVLV telt meer dan 95.000 leden, allemaal consumenten die elke dag keuzes maken over wat er op tafel komt voor hun gezin. Ik wil hen alvast bedanken en verder aansporen om elke dag opnieuw te kiezen voor producten van hier. Deze bewuste keuze van bijna 100.000 gezinnen is alvast een hart onder de riem voor onze Agravrouwen. Samen met KVLV-Agra wil KVLV boerinnen en tuiniersters blijven ondersteunen.

Interessante info

  • Vanuit de bezorgdheid over psychische problemen bij Vlaamse boeren en tuinders ondervroeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer deze week de ministers van welzijn en landbouw. In hun antwoord verwezen de ministers uitdrukkelijk naar het werk dat KVLV- Agra hieromtrent verricht:
  • Hoewel de omvang van het probleem niet juist becijferd kan worden, heeft dat overheid en middenveld niet belet om actie te ondernemen. Zo verleent KVLV-Agra steun aan de campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. De lokale KVLV-groepen bieden verschillende workshops en vormingen aan waarbij het werken aan de eigen geestelijke gezondheid centraal staat.” Lees hierover meer in het interessante artikel van VILT ‘Onzekerheid in land- en tuinbouw kan zwaar doorwegen’.
  • KVLV-Agra zetelt in een West-Vlaamse werkgroep met als doel de geestelijke gezondheid bij land- en tuinbouwers te bevorderen. Begin oktober organiseerde deze werkgroep een pop-up actie ‘Reken op je vrienden’ in twee veilingen om de doelgroep van land- en tuinbouwers beter te bereiken. Met de partners uit de werkgroep en met Zorg-saam vzw organiseert KVLV-Agra een trefdag ‘Verhoog je veerkracht’ in Diksmuide op 26 november, in het kader van een LEADER-project. Als vervolg op de trefdag ‘Verhoog je veerkracht wordt in Zonnebeke op 10 december de workshop 'Stop met piekeren' georganiseerd.
  • In Oost-Vlaanderen en Antwerpen heeft KVLV-Agra onlangs Leaderprojecten ingediend om land- en tuinbouwsters bij te staan wanneer ze overwegen hun professionele loopbaan te heroriënteren. Een nieuwe weg inslaan wordt zo bespreekbaar en concrete handvaten en mogelijkheden worden aangereikt. 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: