20

De transitie naar een meer rechtvaardige duurzame samenleving is een uitdaging voor ieder van ons. KVLV, Vrouwen met vaart neemt deze uitdaging aan en zet daarvoor haar krachtig netwerk van bijna 100.000 vindingrijke vrouwen in. We willen onder meer de deeleconomie ook vorm geven op het platteland. Initiatieven en experimenten rond delen en ruilen, peer to peer, samenwerken en bewust omgaan met eindige energiebronnen en grondstoffen krijgen onze volle steun.

Bij de eerste analyse van het regeerakkoord vroegen we ons meteen af of deze regering wel bereid is om in te zetten op de transitie naar een meer duurzame samenleving. We geven het een onvoldoende omwille van het gebrek aan structurele en moedige maatregelen die onze ecologische voetafdruk moeten aanpakken.

België, met Vlaanderen op kop, is nota bene een van de vervuildste regio’s ter wereld. Dit  blijkt uit diverse onderzoeken en rapporten over ‘fijn’ stof en het impact hiervan op de volksgezondheid. We weten ook dat de klassieke energiebronnen eindig zijn. En toch vinden we in de regeerakkoorden nauwelijks iets terug om deze problematiek structureel en geïntegreerd aan te pakken. Over het verdienstelijke experiment met bv. rekeningrijden horen we nog weinig. Verdienstelijk omdat het tenminste het debat opende en ook aanzetten gaf om effectief iets te doen.

De overheid zet hiermee de talloze gezinnen en individuen die nu al proberen een verschil te maken een ferme neus. Wie er bewust voor kiest om bijvoorbeeld gebruik te maken van een ander vervoermiddel dan de auto mag toch verwachten dat een overheid net die inspanningen en veranderingen zou faciliteren. Hoe? Door nog meer te investeren in een performant openbaar vervoer, in meer comfortabele en veilige fiets- en voetpaden en in experimentele initiatieven.

Met onze 950 lokale groepen bereiken we een belangrijk deel van de plattelandsbevolking. Zo’n netwerk biedt een overheid uitstekende kansen om samen te werken aan baanbrekende veranderingen. Daarom roepen we de overheid op om het momentum te grijpen en samen met ons de dialoog aan te gaan. Neem de positieve energie en de creativiteit van mensen en lokale groepen ernstig met een beleid dat stappen naar een duurzame samenleving eerder aanmoedigt dan ontraadt met ondoordachte subsidiemechanismen. Zo kan de nieuwe regeringsploeg een verschil maken in de loop van de volgende legislatuur.

 

Nik Van GoolNationaal voorzitster van KVLV, Vrouwen met vaart

 

 

Reacties

# Mia Van Haute
zaterdag 25 oktober 2014 1:20
Ik sta helemaal achter de reactie van Nik Van Gool!

Ik kan maar niet begrijpen dat het Openbaar Vervoer moet inleveren, daar waar net het Openbaar Vervoer moet gestimuleerd worden en verder uitgebouwd om de CO2 te doen dalen. Minder auto's verkleint onze ecologische voetafdruk!

Ik heb het gevoel dat de nieuwe regeringen enkel het verminderen van de schulden als optie en doel nemen en het geld lukraak halen waar het best niet gehaald wordt, zoals het Openbaar vervoer en het fietsen met zijn fietspaden...

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: