Veelgestelde vragen

Aansluiten
Hoeveel bedraagt je KVLV-bijdrage?
Kan ik ergens anders aansluiten dan bij de plaatselijke groep van mijn dorp?
Wat is de minimum of maximumleeftijd om aan te sluiten bij KVLV?
Vanaf wanneer is mijn aansluiting geldig?
Wat is de 'plaatselijke bijdrage'?
Ik ben mijn KVLV-kaart kwijt. Wat nu?

Verzekering
Waarvoor ben ik allemaal verzekerd als ik ben aangesloten?
Ben ik ook verzekerd bij een KVLV-activiteit als ik niet aangesloten ben?
Zijn mijn gezinsleden verzekerd bij een KVLV-activiteit?

 

Aansluiten

 

Hoeveel bedraagt je KVLV-bijdrage?

De KVLV-bijdrage bedraagt € 30 per jaar. In sommige plaatselijke groepen komt daar nog een plaatselijke bijdrage bovenop. Het bestuur van de groep kan je vertellen hoeveel dit bedraagt.

Wie nog nooit aangesloten was bij KVLV, kan het eerste jaar aansluiten voor slechts € 15.

 

Voor meer informatie over je aansluiten: ledenadmin@ons.be 016/24 39 15 - 016/24 39 25

^ Top

 

Kan ik ergens anders aansluiten dan bij de plaatselijke groep van mijn dorp?

In principe sluit je aan bij de plaatselijke groep in wiens 'werkgebied' je woont. Indien er geen groep is, kun je kiezen om je aan te sluiten bij de dichtstbijzijnde plaatselijke groep of er voor kiezen om je niet in een plaatselijke groep aan te sluiten.
Een bestuur van een plaatselijke groep kan ook personen aanvaarden uit het 'werkgebied' van andere plaatselijke groepen, op verzoek van de betrokken persoon, en op voorwaarde dat er in de andere plaatselijke groepen geen ledenwerving gebeurt (Art. 7 van de Interne Afsprakennota van KVLV).

^ Top

 

Wat is de minimum of maximumleeftijd om aan te sluiten bij KVLV?

Jongeren kunnen aansluiten bij een plaatselijke KVLV-groep vanaf 16 jaar, op voorwaarde dat in het 'werkgebied' van de plaatselijke groep geen jeugdbeweging (KLJ) bestaat. Bestaat er wel zo'n plaatselijke groep, dan is de minimumleeftijd 18 jaar. Er bestaat geen maximumleeftijd om aan te sluiten bij KVLV.

^ Top

 

Vanaf wanneer is mijn aansluiting geldig?

Een aansluiting gaat in op 1 januari en eindigt jaarlijks op 31 december. Vanaf 1 januari ontvang je  ook het magazine 'Vrouwen met vaart'.

^ Top

 

Wat is de 'plaatselijke bijdrage'?

Het bestuur van de plaatselijke groep kan, bovenop de 'nationale' KVLV-bijdrage voor de inschrijving, eventueel een plaatselijke bijdrage innen als bijdrage in de plaatselijke werking. Hoe hoog die bijdrage is, bepaalt het bestuur van de groep zelf.

^ Top

 

Ik ben mijn KVLV-kaart kwijt. Wat nu?

Je kan via de secretaresse van je plaatselijke groep eventueel een blanco KVLV-kaart krijgen die zij zelf kan invullen. Beschikt zij niet meer over reserve KVLV-kaarten of ken je je KVLV-nummer niet meer? Dan kan zij contact opnemen met het nationaal KVLV-secretariaat, 016/24 39 15 - 016/ 24 39 25, ledenadmin@ons.be

^ Top

 

Verzekering

 

Waarvoor ben ik allemaal verzekerd als ik ben aangesloten?

Alle personen die zijn aangesloten en vermeld staan op de ledenlijst én hun gezinsleden, zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle activiteiten die door KVLV zijn ingericht en waarvan aangifte op het nationaal KVLV-secretariaat gebeurde. De verzekeringspremie is in je KVLV-bijdrage begrepen.

^ Top

 

Ben ik  ook verzekerd bij een KVLV-activiteit als ik niet aangesloten ben?

Als je niet aangesloten bent, ben je niet verzekerd als je op een KVLV-activiteit aanwezig bent.
Het bestuur van een plaatselijke groep kan wel, voor een activiteit die ze openstelt naar een ruimer publiek, een bijkomende verzekering afsluiten. Meer info: (016)24 3916, clambaerts@ons.be

^ Top

 

Zijn mijn gezinsleden verzekerd bij een KVLV-activiteit?

Alle personen die zijn aangesloten en vermeld staan op de ledenlijst én hun gezinsleden, zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle activiteiten die door KVLV zijn ingericht en waarvan aangifte op het nationaal KVLV-secretariaat gebeurde. De verzekeringspremie is in je KVLV-bijdrage begrepen.

^ Top