The Pussyhat Project

Na de inauguratie van Donald Trump, liepen ruim een half miljoen betogers op 21 januari 2017 mee in de mars te Washington voor vrouwenrechten. Velen van hen droegen daarbij een opvallende roze muts met twee poezenoortjes: The Pussyhat. (Bron: Vance.nl)


Foto: Shannon Stapleton / Reuters


Waar komen deze roze mutsen vandaan?


The Pussyhat Project is een initiatief van Krista Suh en Jayna Zweiman. Ze riepen wereldwijd vrouwen op om voor de protestacties in Amerika en op andere plekken een roze muts in de vorm van een poezenkop met twee oren te maken. De mutsen staan symbool voor vrouwenrechten, voor gendergelijkheid en tegen vormen van racisme en discriminatie. De naam 'Pussyhat' refereert naar de omstreden uitspraak over vrouwen van Trump uit 2005, "Grab them by the pussy". Vele deelnemers van de protestacties droegen deze muts en de productie ervan zorgde voor een tekort aan roze breiwol in de VS.


 


Oproep


Dat de vrouwenprotesten zijn afgelopen, wil niet zeggen dat het protest over is. De dames achter het grootste roze protest ooit vragen, nee eisen, dat we onze mutsen blijven dragen. "Draag ze, trots en met veel kabaal, voor het volgende protest. Draag ze in de stad, draag je muts als je groenten gaat kopen en praat over vrouwenrechten." Lees hoe je kan meedoen.


Protestactie 24 mei 2017 in België


Op 24 en 25 mei komt VS-president Donald Trump naar België voor een NAVO top en om het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel in te huldigen. Geen reden tot een feest, vinden wij.
Op woensdag 24 mei wordt om 17u een grote protestmars door Brussel georganiseerd. Deze protestmars is gericht tegen Trump en zijn miljardairsregering.
De organisator van deze mars is o.a. Nathalie Eggermont:
"We gaan de straat op voor de vrede en tegen het militaire beleid. Voor het behoud van onze planeet en tegen een beleid gebaseerd op een ontkenning van klimaatverwarming. Voor respect voor mensenrechten en tegen seksisme en racisme."
Nathalie maakt deel uit van een groep jonge geëngageerde mensen die het beleid van Trump met grote bezorgdheid volgen. Ze maakten een Facebookevenement aan voor een protestmars. Al meer dan 7.800 mensen gaven aan mee te stappen.


De manifestatie is in vier blokken gedeeld:

• Voor Sociale rechten
We komen op voor de belangen van de 99% en tegen de wereldwijde besparingspolitiek, de afbraak van sociale rechten en de verzwakking van de positie van werkende mensen.

• Tegen seksisme, racisme en discriminatie
Rechten waarvoor de strijd lang geleden is aangevat liggen onder vuur. Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie en komen op voor een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen.

• Voor vrede
En tegen alle militaire interventies die het internationaal recht schenden. Tegen militaire investeringen ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, klimaat en internationale solidariteit.

• Voor een leefbare wereld
We willen een solidair en daadkrachtig klimaatbeleid voor een duurzame toekomst. 


 


KVLV stapt mee op. Jij ook?


Maak een Pussyhat en kom naar de protestmars op 24 mei 2017 in Brussel, wanneer Donald Trump naar België komt. De mars vertrekt om 17u. aan het station van Brussel-Noord. De Vrouwenbeweging loopt vooraan in deze mars. KVLV sluit hierbij aan. Afspraak om 17u. aan EXKi op het plein voor het Noordstation in Brussel. En volg de roze Pussyhats.