Gebruiksverklaring

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door KVLV vzw

Remylaan 4b 3018 Wijgmaal-Leuven
tel. 016/24 39 99
e-mail: kvlv@ons.be
Ondernemingsnummer 412.935.136

 

Informatie op de website

De informatie op deze website is geldig onder voorbehoud van wijzigingen. KVLV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren KVLV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van KVLV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Persoonsgegevens

KVLV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een registratieformulier, het verzenden van een e-mail of het inschrijven op de e-nieuwsbrief geeft een bezoeker KVLV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van KVLV met het oog op leden- en contactenbeheer. Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van jouw desbetreffende persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. KVLV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door KVLV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.