Bezoek onze andere websites

Log in

KVLV en Boerenbond

De syndicale werking van KVLV-Agra is gebaseerd op:

  • De ondersteuning van alle vrouwen die zetelen in de structuren van Boerenbond, door hen samen te brengen, vorming aan te bieden, te integreren in de Agrawerking.
  • De afvaardiging van Agravrouwen vanuit KVLV-Agra in de verschillende Boerenbond-structuren.
  • Eigen initiatieven om te ijveren voor een gelijkwaardige positie en gelijke kansen voor bedrijfspartners.

Meer weten?

Hier vind je het organigram van de Agrawerking (pdf).