Bezoek onze andere websites

Log in

Sectorwerking

KVLV-Agra heeft een sectorwerking, waarbij de sectoren opgesplitst zijn naar analogie van de sectoren bij Boerenbond: Akkerbouw, Melkvee, Vleesvee en kalveren, Varkens, Pluimvee en kleinvee, Groenten, Fruit, Sierteelt.

Voor elk van deze sectoren is er een Nationaal Sectoroverleg. In het Nationaal sectoroverleg komen sectorverantwoordelijken uit de Regionale Agrabesturen samen met de 'vakgroepvrouwen' die in de vakgroepen van Boerenbond zetelen voor de verschillende sectoren.

Op deze manier kunnen sectorverantwoordelijken noden aan bepaalde vormingen aanbrengen, en dat wat leeft bij de sectorgenoten meedelen aan hun vakgroepvrouwen. De vakgroepvrouwen kunnen bepaalde standpunten toetsen bij hun sectorgenoten.

Het Nationaal Sectoroverleg coördineert en organiseert ook sectorvormingen op provinciaal en nationaal niveau. Ook hier wordt weer beroep gedaan op lokale vrijwilligers. Bij het vormingsaanbod houdt men rekening met de taken en de rol van de vrouw op het bedrijf


Goed om weten is dat deze werking per sector verschillend kan zijn, en de besturen zelf richting geven aan de  praktische invulling ervan.


In de loop van 2017 wordt elk NSO vernieuwd. Oude samensteling: 

 

 

Meer weten?

Hier vind je het organigram van de Agrawerking (pdf).

 

Getuigenissen.