Bezoek onze andere websites

Log in

Provinciale Agrawerking

In het Provinciaal Agrabestuur zijn de vormingswerking en de syndicale werking van KVLV-Agra verenigd. Vrouwen die zetelen in de Regioraden en Provinciale Raad van Boerenbond ontmoeten er namelijk de voorzitsters van de Regionale Agrabesturen.

Op die manier kan enerzijds de kennis en ervaring van de syndicaal actieve Agravrouwen inspirerend werken voor het vormingswerk. Anderzijds kunnen deze vrouwen input krijgen van hun achterban om mee te nemen in hun syndicale afvaardiging.

De voorzitsters van de Regionale Agrabesturen krijgen bovendien kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De voorzitster van het Provinciaal Agrabestuur zetelt ook in de Nationale Agraraad.

Het Provinciaal Agrabestuur coördineert en organiseert ook provinciale ledenactiviteiten.

 

 

In de loop van 2017 gaan vernieuwde provinciale Agrabesturen van start.

Meer weten?

Hier vind je het organigram van de Agrawerking (pdf).