Bezoek onze andere websites

Log in

Levenslang leren bij KVLV-Agra

 

Jaarlijks worden, dankzij de inzet van vrijwilligers, zowat 1000 uren vorming georganiseerd verspreid over heel Vlaanderen.

KVLV-Agra wil Agravrouwen stimuleren om opgedane kennis met elkaar te delen en wil Agravrouwen, vanuit hun participatie in de sector, inspirerend laten zijn voor elkaar en voor de Agrawerking.

Vaak gaat het om thema’s die aanleunen bij:

  • bedrijfsmanagement: administratie, informatica, wetgeving, vaktechnische aspecten, personeelsmanagement, bedrijfseconomie,… 
  • de combinatie van bedrijf, gezin, eventueel job buitenshuis, en engagement
  • de land- en tuinbouw binnen de samenleving
  • het beroepsstatuut en gelijke rechten
  • veerkracht en zorg voor jezelf en de andere.

 


 Deze vormingen worden georganiseerd in samenwerking met AgroCampus, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

 

 

Wat doen we?