Bezoek onze andere websites

Log in

Wie zijn we?

 
KVLV-Agra brengt vrouwen uit de land- en tuinbouwsector samen.
Wij noemen ze Agravrouwen.

Agravrouw
is iedere vrouw die beroepsactief is op een land- of tuinbouwbedrijf.
Dat is niet alleen de fulltime bedrijfsleidster of meewerkende echtgenote, maar ook de vrouw die naast het bedrijf nog een ander beroep uitoefent.

Agravrouwen kunnen starters zijn of uitbollers, voorlopers of vrouwen van een doorsnee bedrijf, hooggeschoold of gevormd door de praktijk.

Samengevat zijn het alle vrouwen voor wie de land- en tuinbouw een belangrijk deel van het gezinsinkomen uitmaakt.