Bezoek onze andere websites

Log in

Nationale Agrawerking

De Nationale Agraraad is het hoogste orgaan in de Agrawerking. In deze raad zijn zowel de verschillende sectoren als de verschillende provincies vertegenwoordigd en komen zowel de pijler vorming, syndicale participatie en samenwerking KVLV aan bod. Er is eveneens een afvaardiging van de Nationale Agraraad in het Nationaal Bestuur van KVLV en in het Hoofdbestuur van Boerenbond.De nationale Agraraad geeft de hele Agrawerking mee vorm, bepaalt mee het vormingsaanbod en bediscussieerd syndicale punten rond een gelijkwaardige positie en gelijke kansen voor alle bedrijfspartners.

 

Op 14 maart 2018 startte de nieuwe ploeg!

 

 

Nemen deel aan de Nationale Agraraad:

 

- De nationale voorzitster: Nik Van Gool

- Manager Platteland en beleid- De provinciale Agravoorzitsters

     Marleen Feyaerts (Antwerpen) 

     Yolande Somers (Vlaams-Brabant) 

     Mien Van de Laar (Limburg) 

     Mirjam Van Osselaer (Oost-Vlaanderen) 

     Els Vanneste (West-Vlaanderen)- De afgevaardigden vanuit Agra in het Provinciaal Bestuur Boerenbond

     Wanda Verdonck (Antwerpen) 

     Elke De Roos (Vlaams-Brabant) 

     Liesbeth Slegers (Limburg) 

     Marleen Van Broeck (Oost-Vlaanderen) 

     Katrien Vanhove (West-Vlaanderen)- Een afgevaardigde per sector uit het Nationaal Sectoroverleg

     Hilde Tijskens (Groenten) 

     Ingrid Colman (Sierteelt) 

     Liesbet Berger (Varkens) 

     Mien Van De Laar (Pluimvee) 

     Amandine Eeckhaut (Akkerbouw) 

     Nadine Nollet (Fruitteelt) 

     Sabina Vandeweyer (Melkvee)

     Katrien Vanhove (Vleesvee)

 

- Zetelen ook in de NAR:

     Bram Van Hecke: voorzitter Groene Kring

     Frans De Wachter: algemeen secretaris Boerenbond

     Lut D'Hondt: afgevaardigde vanuit het hoofdbestuur Boerenbond

 

Vanuit de Nationale Agraraad werden volgende afvaardigingen verkozen:

- Hoofdbestuur Boerenbond: Liesbet Berger 

- SALV (Strategische Adviesraad Land- en tuinbouw): Lut D'Hondt

- Algemene Vergadering Boeren op een Kruispunt: Marleen Feyaerts 

- Nationaal Bestuur KVLV: Marleen Feyaerts

 

Meer weten?

Hier vind je het organigram van de Agrawerking (pdf).

 

 

Kaart Agrawerking

Bekijk de kaart met de 19 regio's.