Bezoek onze andere websites

Log in

Onze structuren

KVLV-Agra heeft een regionaleprovinciale en nationale werking en een sectorwerking. Daarnaast is de structuur van KVLV-Agra verankerd in de structuur van KVLV. Tot slot zetelen Agravrouwen vanuit KVLV-Agra in de overlegorganen van Boerenbond

 

 

       
   

 

 

Meer weten?

Hier vind je het organigram van de Agrawerking (pdf).