Bezoek onze andere websites

Log in
11
Eiercrisis

 

KVLV vraagt gepaste maatregelen voor de getroffen pluimveehouders en hun gezinnen.


De pluimveesector, en in het bijzonder de sector van de leghennen, zijn hard getroffen door de fipronilcrisis. Fipronil is een product dat gebruikt wordt bij de bestrijding van luizen, mijten en andere parasieten aanwezig op huisdieren maar het product is niet toegelaten voor professioneel gehouden dieren.


KVLV wil uitdrukkelijk benadrukken dat de pluimveebedrijven het slachtoffer werden van frauduleuze praktijken van leveranciers. De pluimveehouders die de producten te goeder trouw gebruikten, waren niet op de hoogte dat ze fipronil bevatten. Zij zijn de echte slachtoffers in dit schandaal.


Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is deze week begonnen met de screening van de hele leg- en moederdierensector op de aanwezigheid van fipronil. Zo zullen we er zeker van zijn dat alle eieren die nog op de markt komen vrij zijn van residuen van het verboden product.


Vanuit KVLV onderschrijven we de maatregelen die Boerenbond vooropstelt. Concreet wordt gevraagd om te voorzien in:
- overbruggingskredieten met staatswaarborg voor de getroffen bedrijven
- een wetgevend initiatief van de federale regering tot uitkering van een vergoeding aan de betrokken producenten, naar analogie met de dioxinecrisis
- het vrijmaken van middelen uit de Europese crisisreserve
- de getroffen sector en bedrijven te voorzien in mogelijkheden van uitstel van betaling van sociale bijdragen als zelfstandigen, van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen als werkgever en mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid.


Op haar website bundelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heel wat informatie over de fipronilcrisis. Wie vragen heeft, kan terecht op het gratis infonummer 0800 13 550 of op de website.


KVLV- Agra raadt alle pluimveehouders aan om zich in het kader van het gerechtelijk onderzoek zo snel mogelijk burgerlijke partij te stellen. Meer info vind je hier.


Alle actuele informatie voor leden uit de sector alsook de maatregelen die gevraagd werden om de sector te ondersteunen, vind je hier.Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: